Skip to content

Boedelscheiding

Het huis, de auto(‘s), de inboedel, het geld op de bankrekening. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, moet na de scheiding alles verdeeld worden wat van jullie samen is. Maar hoe?
Schieding Plus_Willeke

Willeke Krieger
Advocaat

Onze hulp inschakelen?

Plan een gesprek met ons in of stel ons een vraag.

053 - 3033000
06 - 15872469

Boedelscheiding

Het huis, de auto(‘s), de inboedel, het geld op de bankrekening. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, moet na de scheiding alles verdeeld worden wat van jullie samen is. Maar hoe?

Wat is een boedelscheiding?

Na jullie breuk is het belangrijk dat jullie eerlijk jullie bezittingen verdelen. Dat kan een lastige klus zijn, zeker als bepaalde spullen voor jullie allebei een emotionele waarde hebben. Maar een boedelscheiding gaat verder dan alleen de inboedel en andere fysieke bezittingen. Ook het vermogen van jou en jouw ex-partner moet verdeeld worden, denk aan bankrekeningen, schulden, beleggingen, verzekeringen en jullie pensioenen. De waarde en de omvang van jullie gezamenlijke boedel wordt vastgesteld op de datum waarop jullie het verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Dit heet de peildatum. De inkomsten en schulden die jullie beiden na de peildatum opbouwen, vallen buiten jullie gemeenschap van goederen. Afspraken over de verdeling van al jullie bezittingen van voor de peildatum nemen jullie op in het echtscheidingsconvenant.

Boedelscheiding en verknochte goederen

Een uitzondering op de regel zijn de verknochte goederen. Dit zijn persoonlijke bezittingen die aan jou of aan jouw ex-partner verbonden zijn, denk aan kleding of sieraden. Verknochte goederen hoeven niet te worden verdeeld.

Boedelscheiding en privé vermogen

Is er in jullie geval sprake van een privé vermogen? Ook dit is een uitzondering op de regel. Een privé vermogen valt niet binnen de gemeenschap en hoeft dus niet verdeeld te worden. De verknochte goederen zijn hier een voorbeeld van, maar een privé vermogen kan ook bestaan uit:

  • Uitkeringen ten gevolge van letselschade (smartengeld);
  • Eventuele schenkingen onder uitsluiting van de andere partner;
  • Eventuele erfenissen onder uitsluiting van de andere partner;

Onder uitsluiting van de andere partner betekent dat de schenker of de erflater een uitsluitingsclausule heeft opgenomen. De schenking of de nalatenschap/de erfenis valt dan niet binnen de gemeenschap en is persoonlijk bezit.

Boedelscheiding en eventuele schulden

Jullie zijn niet alleen verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van jullie spullen, maar ook voor een eerlijke verdeling van eventuele schulden. Ook hiervoor is de eerdergenoemde peildatum belangrijk. Eventuele schulden die na deze datum door jouw ex-partner worden gemaakt, vallen niet langer onder jouw verantwoordelijkheid.

Verhuiskosten verdelen bij een boedelscheiding

Blijft jouw ex-partner in jullie woning wonen, terwijl jij naar een nieuwe woning verhuist? Of andersom? De kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het vervoeren van spullen, het schilderen of het plaatsen van een nieuwe vloer mogen ook verdeeld worden.