Skip to content

Scheiden en je pensioen

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar een scheiding heeft gevolgen voor het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk. Wat te doen?
Scheiding Plus_Ewoud

Ewoud Vermeulen
Pensioenadviseur

Onze hulp inschakelen?

Plan een gesprek met ons in of stel ons een vraag.

Pensioen: wat moet je regelen na je scheiding?

Jouw pensioen wordt uiteraard pas uitbetaald nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, maar na de scheiding moet daar wel het één en ander voor geregeld worden. Allereerst is het belangrijk dat je de pensioenfondsen waarbij jij en jouw ex-partner zijn aangesloten, op de hoogte stelt van jullie scheiding. Dit kan door middel van het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen.

Afspraken over het ouderdomspensioen

Ook moet je met jouw ex-partner afspraken maken over hoe het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk, verdeeld wordt. Zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan heeft dit geen invloed op de verdeling van het pensioen, tenzij in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat je er afstand van doet. Het verdelen van het ouderdomspensioen kan op twee manieren: via verevening of conversie.

Pensioen verdelen: verevening

Waren jij en jouw ex-partner getrouwd in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit is de standaardverdeling en wordt geregeld door de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De enige voorwaarde is wel dat jullie de scheiding binnen twee jaar bij de desbetreffende pensioenfondsen melden.

Voordelen verevening
Bij verevening wordt het ouderdomspensioen eerlijk, namelijk 50/50, verdeeld. Heb jij het pensioen opgebouwd en komt je ex-partner vroegtijdig te overlijden? Dan heb je, in tegenstelling tot bij conversie, recht op de volledige honderd procent van het ouderdomspensioen.

Nadelen verevening
Je ontvangt het ouderdomspensioen pas wanneer de persoon die het pensioen heeft opgebouwd de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bij een groot leeftijdsverschil kan dit een nadeel zijn. Ook blijf je door het ouderdomspensioen altijd financieel aan je ex-partner verbonden. Komt je ex-partner te overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heb je geen recht meer op een pensioenuitkering. Ook wanneer je ex-partner overlijdt nadat hij of zij pensioengerechtigd is, stopt de uitbetaling van het pensioen.

Pensioen verdelen: conversie

Naast verevening kun je er ook voor kiezen om afstand te nemen van het ouderdomspensioen van je ex-partner en het pensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen. Dit wordt conversie (ook wel: omzetting) genoemd. Stemmen jullie hier allebei mee in, dan moet ook de pensioenuitvoerder nog toestemming geven. De afspraken die je maakt over de conversie moet je vast laten leggen in een echtscheidingsconvenant.

Voordelen conversie
Bij verevening wordt het ouderdomspensioen van je ex-partner uitbetaald wanneer hij of zij met pensioen gaat. Bij conversie geldt dat het ouderdomspensioen wordt uitbetaald zodra jij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt. Bij een groot leeftijdsverschil hoef je dan ook niet te wachten tot je ex-partner ook met pensioen gaat. Komt je ex-partner vervroegd te overlijden? Dan heeft dit geen invloed op jouw ouderdomspensioen. Ook ben je dankzij conversie volledig financieel onafhankelijk van je ex-partner. Wanneer hij of zij voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen kiest of wanneer hij of zij besluit naar het buitenland te verhuizen en zich bij een buitenlandse pensioenverzekeraar aan te sluiten, dan is dit niet van invloed op jouw ouderdomspensioen.

Nadelen conversie
Bij conversie kiezen jullie er beiden voor om na de scheiding definitief afstand te nemen van het deel van andermans pensioen. Heb jij het ouderdomspensioen opgebouwd en komt jouw ex-partner vervroegd te overlijden, dan krijg je daarom – in tegenstelling tot bij verevening – niet meer honderd procent van het ouderdomspensioen.

Bijzonder nabestaanden pensioen

Komt je partner te overlijden tijdens jullie huwelijk, dan heb je recht op een nabestaandenpensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen is het pensioen dat je ontvangt wanneer je ex-partner na de scheiding komt te overlijden. Voorwaarde is wel dat jullie een nabestaandenpensioen hebben opgebouwd.

Scheiden en de AOW

De AOW is individueel. Heb je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft jouw scheiding geen invloed op de hoogte van de AOW. Ga je scheiden terwijl je al AOW ontvangt? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van de AOW-uitkering. Dit wordt zeventig procent van het netto minimumloon.